Search results

  1. Đ

    Các anh chị trả lời giúp em câu hỏi khó của Sinh học 10 nhé

    Cảm ơn bạn vì đã có đáp án cho mình. Chiều mình đi học sẽ có câu trả lời chính xác nhé. Thanks bạn nhiều
  2. Đ

    Các anh chị trả lời giúp em câu hỏi khó của Sinh học 10 nhé

    1. Vì sao các nguyên tố hóa học cấu tạo nên tế bào cũng là các nguyên tố hóa học phổ biến của vỏ trái đất, đại dương, không khí 2. Tại sao nói nơi nào có nước thì nơi đó có sự sống 3. Vì sao nước làm mát cơ thể được Các anh chị trả lời theo cở sở Sinh học 10 nhé. Em cảm ơn
Top