Search results

  1. Quynh195

    Con đường truyền tín hiệu

    dạ cho em hỏi là con đường truyền tín hiệu của insulin và glucagon giống và khác nhau như thế nào ạ? Và cho em hỏi mối quan hệ giữa gen tiền sinh ung thư và gen sinh ung thư và nguồn gốc phát sinh giữa 2 gen đó với ạ Em xin cảm ơn ạ
Top