Search results

  1. C

    Tuyển dụng [MediGroup - Job] Chuyên viên ứng dụng sản phẩm (Application & Product Specialist)

    Chào các bạn, Hiện tại, MediGroup đang tuyển vị trí CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG SẢN PHẨM (APPLICATION & PRODUCT SPECIALIST) cho nhóm sản phẩm Thiết Bị, Hóa Chất XÉT NGHIỆM (Diagnostic). Yêu cấu: - Tốt nghiệp ĐH Y (bắt buộc) - Chuyên ngành: Cử nhân Kỹ thuật Y học Xét Nghiệm (Laboratory Techniques). -...
Top