Search results

  1. T

    Tìm mua chất cosixin

    Cosixin là chất như thế nào? Dạ e vẫn chưa hiểu rõ chất cosixin ntn? Ai giải thích giúp e với...? Chất này có độc không? bảo quản ra sao? Và thí nghiệm ra sao ạ? E xin cảm ơn.
  2. T

    Tìm mua chất cosixin

    Ai biết mua cosixin ở đâu không? Chỉ e với... e xin cám ơn:cry::cry::cry:
Top