Search results

  1. M

    Bài tập xác suất hay

    Mình có 1 số bài tập xác suất hay tuy nhiên vẫn có 1 số vấn đề rất cần tham khảo ý kiến của các bạn trên Diễn đàn Sinh học. Hy vọng mọi người giúp đỡ thêm, mình rất cám ơn :D Bài 1: Nghiên cứu về một bệnh X hiếm gặp các nhà khoa học phát hiện 1 trường hợp sau đây : Một cặp vợ chồng đều bình...
Top