Search results

  1. moi-vao-nghe

    Novel drug targets

    Có anh chị nào nắm thuật ngữ "novel drug targets" không nhỉ? Xin giải thích hộ em với. Em đọc báo thấy cụm từ được nhắc nhiều lần nhưng qua tìm hiểu vẫn chưa rõ nghĩa lắm.
Top