Search results

  1. H

    mọi người giúp giùm!

    Tại sao các biện pháp làm cỏ, sục bùn, phơi ải đất, bón vôi lại có khả năng giúp cây tăng hấp thụ ion khoáng?:thanks:
  2. H

    hoi nhe

    Các bạn ơi cho tớ hỏi: + Mạch rây phát sinh ra từ đâu? + Vì sao tế bào mạch rây lại không có nhân + Vì sao trời đang nắng mà ta tưới nước vào cây, cây sẽ bị chết?
Top