Search results

  1. Nguyễn Trần Duy Anh

    Thơ vui về đàn ông

    Gọi là vui, nhưng chưa chắc đã vui. Dũng cảm lắm mới dám đưa lên, hic hic, cái bài này là do một đứa con gái 100% gửi cho A:mrgreen: thanks bạn ý:rose: Đàn ông trong chốn nhân gian Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng Đàn ông đứng đắn đàng hoàng Gặp ai cũng love mới là đàn ông Đàn ông một mực thủy...
Top