Search results

  1. olympus mons

    bảo quản tinh trùng

    Mình được biết là người ta thường bảo quản tinh trùng bằng cách ngâm trong nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C. ở nhiệt độ thấp như vậy tại sao tinh trùng không chết ?? làm sao tinh trùng vẫn giữ được khả năng thụ tinh? :???: bạn nào biết trả lởi giúp mình với nhé ! :thanks:
Top