Search results

  1. D

    đo mRNA bằng QRT-PCR

    Mình đang chuẩn bị làm một số thí nghiệm QRT-PCR cho mRNA để xem mức biểu hiện của một số gene. Bạn nào có kinh nghiệm thì xin chia sẻ nhé. Cơ bản có 2 cách để đo lượng mRNA là absolute và relative. Absolute thì cần dựng standard curve, mình thắc mắc là cái...
  2. D

    Download miễn phí tạp chí Mammalian Genome đến 30-11

    Đây là link của tạp chí Mammalian Genome bao gồm toàn bộ các bài báo từ 1991 tới 2012 www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/335 Các bạn nào cần bài báo trong tạp chí này thì vào down miễn phí tới cuối tháng.
Top