Search results

  1. H

    Em cần tìm lớp học thêm môn Sinh (Hà Nội) ạ

    Anh chị ơi anh chị đậu chuyên sư phạm chưa. E cuz đg muốn đi theo con đường của anh chị đây
  2. H

    Tìm lớp học thêm lớp 8,9 môn sinh,hóa,tóan các thầy cô trường chuyên hà nội

    :ah: Anh chị nào từng thi vào lớp 10 chuyên sinh gíup em với:please: . Em đg học lớp 8, mục tiêu là chuyên sinh lớp 10 chuyên sư phạm. E thấy các bạn có người thân quen tìm đc lớp các thầy cô chyên ra đề chuyên sư phạm( link kín mà nhà e ko ai qu biết để xin). Anh chị nào biết thầy cô hay chỗ...
Top