Search results

 1. H

  Tính tần số alen của gen nằm trên X

  Cho A qui định màu lông đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu lông trắng, biết gen nằm trên NST X không có alen trên Y Cá thể cái màu lông đỏ đồng hợp lai với cá thể đực màu lông trắng, tính tần số alen A ở F1
 2. H

  Đột biến trong liên kết gen và hoán vị gen

  Cho 1 cơ thể có kiểu AB/ab. Hãy cho biết số loại giao tử có thể tạo ra và kiểu gen của từng loại giao tử đó trong các trường hợp 1/NST không phân li ở phân bào 1 trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn 2/NST không phân li ở phân bào 2 trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn 3/NST không phân li ở...
 3. H

  Cho hỏi về các vấn đề liên quan Hoán vị kép

  Bạn ơi đáp án là 29%, mà đề hỏi là trao đổi kép luôn ấy, cách của bạn mới tính trao đổi đơn thôi
 4. H

  Tính tần số alen khi có 2 cặp gen

  Bạn ơi vậy có A,a,B,b muốn suy ra được cái quần thể ở trên thì làm thế nào, mình lấy A^2 nhân B^2 nó đâu có ra AABB
 5. H

  Cho hỏi về các vấn đề liên quan Hoán vị kép

  Cho mình xin mấy công thức thường áp dụng tính phần này Giải giúp bài này với: Ba gen A,B,D cùng nằm trên 1 NST theo thứ tự ADB. Khi xét riêng từng cặp gen thì tần số trao đổi chéo giữa A và D là 15%, tần số trao đổi chéo giữa B và D là 20%. Trong điều kiện có xảy ra trao đổi chéo kép với xác...
 6. H

  Tính tần số alen khi có 2 cặp gen

  1 quần thể có cấu trúc di truyền 0.36AABB:0.48AAbb: 0,16aabb Tính tần số alen của gen A,a,B,b
 7. H

  Giải giúp các bài qui luật di truyền tổng hợp

  Trả lời câu 2 Mình nghĩ là cặp Aa bị đa bội sẽ thành AAaa, cặp B,b bình thường sẽ có BB,Bb,bb, vậy tổng số KG sẽ là AAaaBB, AAaaBb, AAaabb nên có 3 phép lai tự thụ. Nhưng không biết sao cô mình sửa đáp án là 2, hỏi cô thì nói bài có gài bẫy kêu về xem lại chứ không giải thích. Mong các bạn giúp với
 8. H

  Giải giúp các bài qui luật di truyền tổng hợp

  1/ Cho cây ngô F1 tự thụ phấn được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 hạt phấn dài,màu vàng: 4 hạt phấn ngắn, màu trắng: 3 hạt phấn ngắn, màu vàng. Cho biết màu sắc hạt được quy định bởi 1 cặp gen. Xác định KG của F1? A. Ad/aD Bb B. AD/ad Bb C. Aa BD/bd D. Cả a,b đều đúng 2/ Ở...
 9. H

  Xin tài liệu về toán di truyền

  Cho hỏi ai có tài liệu toán tổng hợp các qui luật tương tác-hoán vị, liên kết giới tính- hoán vị, liên kết giới tính-tương tác cho em xin với
Top