Search results

  1. V

    e chao a. e la van anh dang hoc nong lam thai nguyen. a cho e hoi mot chut nha. A cho e hoi: yếu...

    e chao a. e la van anh dang hoc nong lam thai nguyen. a cho e hoi mot chut nha. A cho e hoi: yếu tố quyết định tạo nên kháng thể đơn dòng la gi? Trình bày khu hệ gen của kháng thể và khu hệ gen đó nằm ở đau trong tế bào? Cơ chế nào xẩy ra khi các tế bào miễn dịch tiếp xúc kháng nguyên và sản...
  2. V

    hjhj. có bạn nào có quy trình nhân giống in vitro cây Sưa không cho t với. T đang rất cần.

    hjhj. có bạn nào có quy trình nhân giống in vitro cây Sưa không cho t với. T đang rất cần.
Top