Search results

  1. N

    Xin thông tin bài báo khoa học.

    Anh/chị cho e hỏi với ạ. Có bài báo khoa học :smile::thanks:nào về thử nghiệm "ex vivo" về gây bệnh và dùng chế phẩm vi khuẩn trên cây Thanh Long không ạ hay các tài liệu có liên quan về phương pháp cũng được ạ. Em đang cần để bổ sung vào đề tài ạ nhưng kiếm mãi chưa ra ạ. Em xin cám ơn mọi...
Top