Search results

  1. huuhanh

    Phát biểu lung tung, cảnh cáo lần 1

    :oops: cái này hay đấy nhưng ai muốn làm kỹ sư chăn nuôi thì vào nhé:buonchuyen::divien::akay::akay::cuchuoi::cuchuoi:
  2. huuhanh

    Có ai trong đây từng thi olempic không?

    em chuẩn bị thi olempic o sg vào dầu tháng 4 tới nhung ma hy vọng đỗ là vô cùng mong manh. nhưng dù sao đựoc đi thi là tốt ùi. em muốn biết có bạn nào chuẩn bi thi không, hay ai đã từng thi ùi thì cho em một lời khuyên gì đó để có tinh thần ma thi. :cuta::thanks:
Top