Search results

  1. N

    hỏi về vai trò của Mg++ trong phản ứng PCR

    Các bạn, các anh chị em cho mình hỏi cái này nhé. Mg++ có vai trò như thế nào trong PCR (mong các bạn giúp cho), mình cần vai trò thật sự chính xác của Mg++ (như là vai trò đối với ADN polymerase thì sự tương tác như thế nào và mối quan hệ phân tử giữa chúng, bao nhiêu Mg++ làm coenzym cho 1...
  2. N

    hãy viết bài về các vấn đề mà bạn nghiên cứu, tìm hiểu

    hiện nay mình thấy diễn đàn hơi ít chủ đề, và các bài viết khoa học, cho nên mình có ý kiến thế này mong các bạn các anh chị em hưởng ứng: mỗi bạn chắc là đều tham gia hoặc tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề nào đó (có thể là khóa luận thảo luận hoặc nghiên cứu...) .khi đó mình chắc chắn rằng...
Top