Search results

 1. G

  Quần thể ...

  Mình nghĩ là ko thể dùng từ "giao phối" thay cho "sinh sản" được vì "giao phối" chỉ có thể dùng cho động vật. Mà quần thể có thể là động vật hoặc thực vật nên dùng từ "sinh sản" chính xác hơn.
 2. G

  còn nick của mình là Ph0Kh0ng4nk.

  còn nick của mình là Ph0Kh0ng4nk.
 3. G

  còn của mình là Ph0Kh0ng4nk.

  còn của mình là Ph0Kh0ng4nk.
 4. G

  Mình có. thế còn bạn?

  Mình có. thế còn bạn?
 5. G

  mình có. còn bạn?

  mình có. còn bạn?
 6. G

  ừ!mình cũng hoc lớp 9! làm quen nha!

  ừ!mình cũng hoc lớp 9! làm quen nha!
 7. G

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9

  Mọi người giúp mình với.có một bài khó quá mình không giải được. Đề bài thế này: Bộ NST ở ruồi giấm là 2n=8 a}Tìm số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bên ruồi giấm ông. b}Tìm số loại trứng chứa 3 NST từ bên ruồi giấm bà. c}Số kiểu hợp tử hình thành ở ruồi giấm con chứa 2 NST từ bên ruồi...
 8. G

  Mọi người giúp mình bài này với. Bộ NST ở ruồi giấm là 2n=8 a} tìm số loại giao tử chứa 2 NST...

  Mọi người giúp mình bài này với. Bộ NST ở ruồi giấm là 2n=8 a} tìm số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bên ruồi giấm ông. b}tìm số loại trứng chứa 3 NST từ bên ruồi giấm bà. c}số kiểu hợp tử hình thành ở ruồi giấm con chứa 2NST từ bên ruồi giấm ông , 3NST từ bên ruồi giấm bà. Mọi người...
 9. G

  Đề thi Sinh học đây! Mọi người cùng làm nhé!

  Mình nghĩ là cho bố mẹ lai với nhau thu được F1 có kiểu gen AaBb. cho F1 tự thụ phấn ở thực vật hay giao phối gần ở động vật thu được F2 có tỉ lệ 9:3:3:1 trong đó có kiểu hình A-bb. cách 1 là cho cá thể này lai phân tích .nêu đời con thu được 100%đồng tính thì cá thể đó có kiểu gen AAbb, còn nếu...
 10. G

  Đề thi Sinh học đây! Mọi người cùng làm nhé!

  mình mới cóp được 1 bài mời các bạn cùng giải nha.F1 là gì?. viết các kiểu gen có thể của các cây sinh ra F1[ chỉ quan tâm đến một cặp gen]
 11. G

  Đề thi Sinh học đây! Mọi người cùng làm nhé!

  Đúng là cho nó tự thụ phấn hoặc lai phân tích nhưng kq không phải là AaBb và AABB đâu. Mà ta xét 2 trường hợp phân li độc lập và di truyền liên kêt cơ .cây đậu đó có thể có 1 trong những trường hợp sau: AaBb hoặc AB/ab hoặc Ab/aB.
 12. G

  Bài tập di truyền về nhóm máu( Lớp 9)

  Mi`nh giai ba`i 2 the^' na`y khong bie^'t co' duo.c khong. a]dua' con co' ma'u A co' the^ co' kie^u gen IaIa hoa.c IaIo. Du'a con co' ma'u O co' kie^u gen IoIo. Ca hai gia di`nh tre^n de^u co' kha nang sinh ra 2 du'a con tre^n. Vi` va^y chi bang ke^'t qua nho'm ma'u ko the xa'c di.nh duo.c du'a...
 13. G

  Đề thi Sinh học đây! Mọi người cùng làm nhé!

  di truyen hoc Co' mo^.t ba`i ta^.p the^' na`y . mo`i pa` con cu`ng la`m nha! Cho ca^y da^.u ha` lan co' kie^'u gen di. ho.p ve` hai cap ti'nh tra.ng qua' do' ha.t va`ng. la`m the^' na`o de^' xa'c di.nh duo.c kie^'u gen cu'a ca^y da^.u do'. vie^'t kie6'u gen ! :hum:
Top