Search results

  1. cat unique

    Vận chuyển nước qua màng sinh chất???

    Cho em hỏi, vận chuyển nước qua màng sinh chất qua mấy con đường ạ. :please:
Top