Search results

  1. G

    Có những loại vi khuẩn nào tồn tại trong thảm trải sàn, đệm, ghế sofa?

    Bạn nào có thể chỉ giúp mình, có những loại vi khuẩn nào tồn tại trong thảm trải sàn, ghế sofa, đệm? Tác hại của nó đối với sức khỏe người sử dụng
Top