Search results

  1. Nguyễn Hòa Bình

    Làm thế nào giải quyết được self-ligation trong quá trình ligate

    Self-ligation hạn chế rất nhiều hiệu quả của quá trình ligate adapter với gDNA, mình đã cho vào đá khi mix rồi mà vẫn không được. Bác nào có KN gì chia sẻ giúp mình với. Cảm ơn nhiều nhiều.
Top