Search results

 1. quocdo

  Bài toán đột biến thay thế

  Câu 1: Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A-T: A. 3. B. 4. C. 8. D. 7. Câu 2: Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau( A, T, G, X ) có...
 2. quocdo

  Một số bài về gen,alen

  Câu 1: Với hai gen lặn (a và b) ở người.Cho các số liệu sau đây,xác định khoảng cách giữa hai gen(theo đơnvị bản đồ) AaBb=206;Aabb=704 ; aaBb=736;aabb=254 A. 12,7 B. 1 C. 24,2 D. 28 Câu 2: Trong phép lai về một tính trạng được di truyền theo tương tác cộng gộp,chỉ có 2/125 cá thể ở F2 có...
 3. quocdo

  Bài tập chịu ảnh hưởng giới tính

  1. Ở 1 loài động vật, ở F1 thu được tỉ lệ 3 cái mắt đỏ : 1 cái mắt trắng : 3 đực mắt trắng : 1 đực mắt đỏ thì kiểu hình của P và quy luật di truyền như thế nào? A. Bố mắt trắng, mẹ mắt đỏ - chịu ảnh hưởng giới tính. B. Bố mắt đỏ, mẹ mắt trắng - chịu ảnh hưởng giới tính. C. Bố mắt đỏ, mẹ...
 4. quocdo

  thanh hóa[sinh học II]

  1. Một Cô gái nhận từ Mẹ 2 nhiễm sắc thể đột biến và từ Bố 1 nhiễm sắc thể (NST) đột biến. Tất cả các NST khác còn lại đều bình thường và cho rằng các cặp NST phân li độc lập và tổ hợp tự do, không có trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Nếu NST bị đột biến có nguồn gốc từ Bố tương đương với 1...
 5. quocdo

  thi thử ĐHKHTN[12]

  1.Lai cây hoa đỏ với cây có hoa trăng và thu được F1 toàn cây có hoa đỏ. Cho các cây F1 tự phấn người ta thu được đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Sau đó ngươi ta lấy ngẫu nhiên 3 cây F2 hoa đỏ cho tự thụ phấn. Xác xuất để cây này cho thế hệ sau gồm toàn cây hoa đỏ...
 6. quocdo

  vài câu sinh Thạch thành[12]

  I.14 : Nhận xét nào sau đây sai A. Kích thước hệ gen giảm dần theo mức độ phức tạp về tổ chức của cơ thể sinh vật B. Hệ gen của sinh vật có cấu trúc càng phức tạp thì càng có nhiều nuclêôtit không làm nhiệm vụ mã hoá cho các prôtêin. C. Các sinh vật nhân...
 7. quocdo

  Quần thể[12]

  Quần thể sinh sản vô tính ban đầu có 200 cá thể, tất cả đều mang kiểu gen aa, Giả sử do tác nhân đột biến tác động vào quần thể làm cho 40 cá thể bị đột biến a->A. Những cá thể mang alen A có khả năng sinh sản nhanh gấp 2 lần so với những cá thể ban đầu. Sau một thời gian tương ứng với quá trình...
 8. quocdo

  sinh học[12] thi thử

  1. Bệnh mù màu đỏ- lục ở người do đột biến gen lặn liên kết với NST giới tính X. Biết rằng quần thể người có tần số nam giới mắc bệnh là 0,08. Theo lý thuyết, ở một địa phương có 10000 người, số người phụ nữ bình thường mang gen bệnh và số người phụ nữ biêu hiện bệnh lần lượt là: A. 1782 và...
 9. quocdo

  Ý kiến của bản thân với diễn đàn.

  Diễn đàn gần đây bị hack nhiều lần, và tạm ngưng hoạt động khá lâu sau mỗi lần bị hack.Là một thành viên của diễn đàn mình mong các mod giúp đỡ diễn đàn,ngăn chặn được những việc đã qua để mình nói riêng,các bạn trong diễn đàn nói riêng không bị ngắt quãng việc hỏi đáp,thảo luận,được học tập từ...
 10. quocdo

  cho mình hỏi đây

  1) Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu geb Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố và mẹ xảy ra bình thường,các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn ở đời con là: A. 1/6 B 1/12 C.1/36 D. 1/2 2) Một loài thực...
 11. quocdo

  sinh học[12]

  1. Cho loài có bộ NST 2n=46. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếo một số làn như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch polinucleotit mới.Số lần nguyên phân của các tế bào này là: A. 5 lần B.8 lần C. 4 lần D.6 lần 2. Một phân tử ADN của vi khuẩn thực...
 12. quocdo

  quan the nguoi ve mau

  quan the nguoi co ti le mau A chiem 0,2125 mau B chiem 0,4725 mau AB chiem 0,2250 mau 0 chiem 0,09. Tan so cua moi alen la bn pIAbang 0,25,qIb bang 0,45, ri bang 0,3 :nhannho:
 13. quocdo

  Làm thật nhiều điều ôn thi đại học

  Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực khi thực hiện quá trình tự nhân đoi đã tạo ra 3 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 15 đoạn Okazaki, Đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki và Đơn vị tái bản 3 có 20 đoạn Okazaki. Số đoạn ẢN mồi cần cung cáp để thực hiện quá trình tái bản trên là: A.53 B...
 14. quocdo

  thi thử Lê quý đôn 2011

  Một cơ thể thực vật có kGen Aa tự thu phấn bắt buộc. Kiểu gen của nội nhũ của đời con là: A.AA,Aa,aa B.A,a C.Aaa,AAA,AAa,aaa D. AAAA,AAAa,AAaa,aaaa đáp án là C và cho mình hỏi của nội ngũ là sao,hướng dẫn giùm nhé
 15. quocdo

  quần thể người đây

  3. Trong 1 quần thể người tính trạng mắt màu xanh là ttrạng lặn. Có 84 % số người trong quần thể đó không có mắt màu xanh. Do điều kiện xã hội 20% số ngườ trong quần thẻ đó di cư sang một quần thể khác chỉ có 9% người có mắt xanh tạo nên một quần thể mới. Hãy xđ số người có mắt màu xanh...
 16. quocdo

  bài thi thử đại học

  1.Một gen mã hoá liên tục ở vi khuẩn mã hoá loại prôtein A,sau khi bị đột biến đã điều khiển tổng hợp prôtein B.Phân tử prôtein B ít hơn protein A một axitamin và có 3 axitamin mới. Giả sử không có hiện tương dư thừ mã, thì những biến đổi đã xảy ra trong gne đột biến là: A.Mất 3 cặp nu và thay...
 17. quocdo

  bài toán cuối ngày

  :hoanho: 1>Một gen có 3 alen đã cho 4 kiểu hình khác nhau trong quần thể. Nếu tần số và khả năng thụ tinh của mỗi alen đều băng nhau ,alen trội mang những đăc tính có lợi cho con người thì tỉ lệ những cá thể dùng làm giống trong quần thể trên sẽ là: A. 0,22 hoặc 0.33 B. 0,22 C. 0,11 hoặc 0,22 D...
 18. quocdo

  cà độc dược

  Cà độc dược có 2n=24Nst. Có môtthể dbiến, trong đó ở cặp NSt số 1có 1 chiếc bị mất đoạn,ở một chiếc của NST số 5 bị đảo 1 đoạn, ở NST số 3 lặp 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân ly bthường thì trong số các loại giao tử tạo ra, giao tử đột biến có tỉ lệ: A. 12,5% B. 75% C. 25% D...
 19. quocdo

  bài toán phiên mã

  Một mARN sơ khai phiên mã từ 1 gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các cùng và số nuclêôtit tương ưng như sau Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 Intron 3 Exon 4 60 66 60 66 60 66 60 Số axit amin trong 1 phân tử protêin hoàn chỉnh...
 20. quocdo

  quần thể ngẫu phối

  1> Gen I có 3 alen,gen II có 4 alen , cả 2 gen đều nằm trên NST thường. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 2 gen trên? Đáp án : 18 hướng dẫn giúp mình:hoanho: 2> Một gen có 2 alen, ở thế hệ xuất phát, tần số alen A=0,2; a=0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình...
Top