Search results

  1. hiền_uyên

    Phương pháp giải nhanh hoá hữu cơ

    trong hoá vô cơ có rất nhiều phương pháp để giải nhanh, hiệu quả rõ rệt, thế trong hoá hữu cơ mình lại thấy chẳng có pp nào giải nhanh. mình làm đề ở lớp học thêm 25 câu vô cơ làm hết (mà chắc là đúng gần hết) thế nhưng hoá hữu cơ chỉ làm dc khoảng 12/25.(có giới hạn thời gian) các bạn có cách...
  2. hiền_uyên

    Tại sao vi khuẩn có thể sinh trưởng ở những nơi sống rất không bình thường?

    em có mấy câu về VSV a: 1.tại sao vi khuẩn có thể sinh trưởng ở những nơi sống rất ko thông thường? 2. Trong các vụ tràn dầu ng ta làm sạch bằng 2 cách : -Xử lí vật lí (rửa đá bằng tay) -Xử lí bằng vi sinh vật (đưa phân bón vào để kích thích sự phát triển vi sinh vật) tại sao sử dụng vsv ưa...
Top