Search results

 1. D

  Thẩm định dinh dưỡng môi trường nuôi cấy vsv

  biết hơm chỉ dùm đi:hoanho:
 2. D

  Thẩm định dinh dưỡng môi trường nuôi cấy vsv

  KHÔNG BIẾT CÓ BẠN NÀO BIẾT TÀI LIỆU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THẨM ĐỊNH HIỆU NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VSV KHÔNG Ạ..MONG CHỈ GIÚP..THANKS!:chuan::thanks:
 3. D

  Môi trường dung dịch nuôi cấy vi sinh vật

  có tài liệu nào hướng dẫn các loại kiểm tra môi trường( độ vô khuẩn và thẩm định khả năng dinh dưỡng của môi trường) ko ạ?..mong m.n chỉ giúp
Top