Search results

  1. shinnosukenohara277

    Phương pháp học tốt sinh như thế nào?

    Em năm nay học lớp 11, đang có định hướng thi Y. Nhưng vì lớp 10 e chỉ tập trung học toán lý hoá, k học sinh nên trình độ sinh của e có thể nói là gà mờ. Không phải không biết gì nhưng vấn đề của e là ở chỗ các kiến thức sinh học e học được, e không kết nối chúng lại được với nhau để giải thích...
Top