Search results

 1. bumbaheo

  Giải giúp mình một số bài trong đề thi ĐH 2009

  1 câu trong đề thi đại học môn Sinh năm 2008 Câu 40: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tất cả các biến dị là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. B. Tất cả các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. C. Không phải tất cả...
 2. bumbaheo

  Giải giúp mình một số bài trong đề thi ĐH 2009

  Bạn chia 2 trường hợp: Kiểu gen dạng XX (tính như trên NST thường) và kiểu gen dạng XY (tính bằng cách nhân số alen lại). Rồi cộng 2 trường hợp lại. Xin lỗi giờ đang bận ôn thi, nếu rảnh thì mình sẽ viết cách tính cụ thể hơn. Để dễ hiểu bạn làm thử một số bài, có bài nào khó thì đưa lên diễn đàn...
 3. bumbaheo

  Bài tập về đếm số kiểu gen trong quàn thể

  Mình giải cách khác. Coi bài toán tương đương với tìm số kiểu gen của 1 gen có 2*2=4 alen (cụ thể là AB, Ab, aB, ab) Khi đó số kiểu gen là 4*5/2=10 kiểu gen. coi bài toán này tương đương với tính số kiểu gen của gen có 3*7=21 alen. Khi đó số kiểu gen là 21*22/2=231 kiểu gen. Với cách này có...
 4. bumbaheo

  Phép lai thể lệch bội

  Đồng ý với yueyukito. Kiểu bài có thể ba, hoặc thể tam bội phải cho thêm dữ kiện loại giao tử nào có khả năng sống sót. Nếu đề bài không cho điều kiện thì phải tính tất cả.
 5. bumbaheo

  Di truyền quần thể các bạn giúp mình với....

  Mình nghĩ Zek nên đọc kĩ ý của mình Xác suất để 1 người bình thường mang gen bệnh Aa là 0,0198/0.9999 chứ không phải 0,0198
 6. bumbaheo

  BT Sinh vật và Môi trường

  Làm thế cũng đúng. Cả hai cách đều cho 1 kết quả. Nhưng khi số thế hệ tăng thì làm mất thời gian hơn.
 7. bumbaheo

  BT Sinh vật và Môi trường

  Số tế bào ban đầu là A thì sau 1 h số tế bào là 3/2*A Sau n h thì số thế bào là (3/2)^n*A. Thay số vào => kết quả ~ 114 tế bào. Hix, Sao số xấu thế??
 8. bumbaheo

  Di truyền quần thể các bạn giúp mình với....

  Mình nghĩ cách làm này mới đúng. Cách làm như Zek là tính xác suất để 2 vợ chồng lấy nhau sinh con bị bệnh. Zek còn thiếu điều kiện 2 vợ chồng này phải là người bình thường.
 9. bumbaheo

  Quy luật phân li

  Đậu Hà Lan tự thụ phấn mà. Nên chắc chắn AaxAa
 10. bumbaheo

  Quy luật phân li

  Oạch. Bài này hiểm quá. Không suy nghĩ cẩn thận chết như chơi :dapchet:
 11. bumbaheo

  Trao đổi bài toán trong đề thi ĐH năm 2009

  Số loại thể 1 kép = 7C2=21. Giải thích: Thể một kép có 2 cặp NST trong bộ NST mất 1 NST. Số loại thể 1 kép bằng số cách chọn 2 cặp NST trong 7 cặp NST của loài. Số loại thể không = 7C1=7 Giải thích: Thể không có 1 cặp NST bị mất. Số loại thể không bằng số cách chọn 1 cặp NST trong 7 cặp NST...
 12. bumbaheo

  Xác định số loại tinh trùng

  Đáp án đúng B. Giải thích: 1 TB giảm phân tạo 4 tinh trùng thuộc 2 loại. => 5 TB tạo 5*2=10 loại. Chú ý: Kiểu gen AaBbDdeeGg (chắc là Aa mà bạn gõ nhầm) có thể tạo ra tối đa 2^4=16 loại tinh trùng. Nhưng ở đây chỉ có 5 TB nên phải chọn B. Theo như bài ra thì chắc k có hoán vị gen vì muốn có...
 13. bumbaheo

  Phải cố gắng học hành nghiêm chỉnh, để may ra còn trả được nợ chứ không thì biết làm thế nào?

  http://vn.360plus.yahoo.com/blogger_viet/article?mid=59029&prev=59020&next=59027 Vừa mới đọc bài này nên chia sẻ cho mọi ng cùng xem. Thiết nghĩ sao nhà nc không đầu tư tiền của làm những công trình có ích hơn cho dân, mà lại đùa đòi theo ng ta :twisted:
 14. bumbaheo

  Phải cố gắng học hành nghiêm chỉnh, để may ra còn trả được nợ chứ không thì biết làm thế nào?

  Dân Nhật giàu thế nhưng có tàu siêu tốc mà họ chỉ những ng thực sự có điều kiện và có việc cần gấp thì mới dùng, còn dân thường thì vẫn đi tàu hỏa đầy ra đấy. :nhannho: Dân VN thì không nói ai cũng biết nghèo, đi tàu hỏa còn sợ tốn tiền, chủ yếu đi ô...
 15. bumbaheo

  Lưới thức ăn (thắc mắc sinh học lớp 11)

  Nhưng từ đề ra như thế làm sao biết đc cá voi ăn gì??
 16. bumbaheo

  Quần thể

  Ăn thịt đồng loại là cạnh tranh, nhưng "giảm khả năng đẻ trứng, kéo dài thời gian phát triển của ấu trùng" thì cũng do cạnh tranh hả bạn??:???:
 17. bumbaheo

  Quần xã

  Mọi ng trả lời giúp mình câu này nữa nhé: Một tháp số lượng chính xác cho ta thông tin đầy đủ về: A Hiệu suất mỗi bậc dinh dưỡng B Kích thước từng bậc C Thành phần chuỗi thức ăn D Lưới thức ăn và...
 18. bumbaheo

  Thắc mắc trong phần đột biến NST

  Mình không hiểu rõ lắm chỗ in đậm đó. Tại sao lại lấy 2*1?? Bạn nói rõ thêm cho mình về cak tính tỉ lệ giao tử Aa trong giảm phân của thể đa bội khác được không?? Vd:AAAa, AAAaaa......:thanks:
 19. bumbaheo

  Thắc mắc trong phần đột biến NST

  ak, ct tổ hợp đó thì mình cũng biết. Cái mình muốn hỏi là nó áp dụng để tính xác suất giao tử như thế nào??
Top