Search results

  1. H

    Ung thư và protein - Giải thích của dược sĩ VN

    Càng đọc thì càng thấy bó tay. Bệnh nhân cứ loạn cả lên, chẳng hiểu lối nào mà lần cả. Tôi có người nhà bị u thần kinh đệm ít nhánh ở vị trí thuỳ thái dương phải, đã phẫu thuật ở viện Việt Đức và làm gamma quay ở viện Bạch mai. Tính đến thời điểm hiện tại là phẫu thuật được hơn 3 tháng và gamma...
Top