Search results

 1. B

  Giúp bài tập di truyền 12

  Cái đó là của công thức nhanh: Ta có trong trường hợp P ĐỀU DỊ HỢP thì ta luôn có với mọi trường hợp: A-bb=aaB- A-bb+aabb=0,25; aaB-+aabb=0,25 A-B-=0,5+aabb
 2. B

  Giúp bài tập di truyền 12

  * Cách1 - LKG - Ta có: Tròn vàng phải là KG Aa;Bb;Dd=0,07=> Aa;Dd=0,07:0,5=0,14=>AD=0,14:1=0,14<0,25 => đây là giao tử hoán vị => KG của cây P là Ad/aD Bb hoặc Aa Bd/bD => chọn C Vai trò của A(a) và B(b) là tương đương * Cách 2: Ta thấy KH ở Fa khác thường => LKG, LOẠI A Do vai trò của A(a) và...
 3. B

  bài tập khó

  cái GH/gh x đực Gh/gH luôn cho tỉ lệ 1G-hh:2G-H-:1ggH- với f bất kì của con cái :mrgreen:
 4. B

  Hỏi về chất độc ức chế ATP sinthase

  bình thường H+ dc bơm vào xoang gian màng tạo ra thế năng H+ rồi khuyeesch tán qua ATPaza để TH ATP. cứ như vậy nên sự chênh lệch [H+] là ổn định (đường ngang). khi ATP aza bị bất hoạt thì H+ k thể khuếch tán vào chất nền nữa nên chênh lệch [H+] ngày càng tăng (hướng lên)
 5. B

  Gen

  gen k phân mảnh có ở trong lục lạp, ti thể nha bạn....gen phân mảnh trong nhân...do ti thể và lục lạp có nguồn gốc từ tb nhân sơ chứ k phải nằm xen kẽ nhau trong nhân đâu
 6. B

  Có ai có đề thi HSG quoc gia mon sinh khong cho mình xin

  bạn có đề 17 k? cho mk vs😊😊😊
 7. B

  Có ai có đề thi HSG quoc gia mon sinh khong cho mình xin

  bạn có thể tóm tắt cái đề ngày 1 cho mk cái dc ko? cả 2 ngày càng tốt...:please::thanks:
 8. B

  Có ai có đề thi HSG quoc gia mon sinh khong cho mình xin

  bạn cho mình cái link dc k? tìm rồi mà chẳng thấy đâu
 9. B

  Đề thi Hsg qg

  bạn nào có đề HSG QG 2017 môn SINH k cho mình tham khảo với :please:
 10. B

  Đọt biến NST

  - Trên NSt thường mang rất nhiểu gen hơn nên mất cân bằng hệ gen.. - NST có cơ chế bất hoạt NSTX dạng thể bar nên nếu thừa thì cũng bị bất hoạt
 11. B

  tỉ lệ 1:2:1 các phép lai và quy luật?

  có quy luật liên kết giới tính: XAXa x XAY -> 1XAY: 2XAX- : 1XaY Hoán vị gen....
 12. B

  Vì sao đột biến gen thường là lặn và nằm trên NST thường?

  vì sao ĐB gen thường là lặn và nằm trên NST thường??:hum:
 13. B

  Phương pháp phân biệt loại đột biến trội

  -bình thường ADN LK vs pr histon.....bền vững, khó xảy ra ĐB. TUy nhiên cũng có thể xảy ra ĐB do các yếu tố di truyền vận động, virut... -Trong QT nhân đôi, các tác nhân ĐB có thể làm cho các nu k laqps ráp theo NTBS; các nu tồn tại ở dạng hiếm.... -Sai sót ngẫu nhiên của E ADN polimeaza...
 14. B

  Bài tập sinh nâng cao...giúp em với....

  a) số aa: 25+58+75+100 b) A=75+100.3+1.2+1 U=58.1+75+1+1 G=25+58+1 X=25.2+58+75 (p/s: UAA là bộ ba kết thúc nha bn) c) mạch gốc: Tg=A(ARN); Ag=U(ARN); Xg=G(ARN); Xg=G(ARN) cả gen: A=T=Tg+Ag; G=X=Gg+Xg
 15. B

  Các quy luật di truyền

  là 1 tính trạng dc quy định bởi 2 gen. 1 gen trong nhân, 1 gen trong tbc trong nhân: N -> hữu thụ; n -> bất thụ đực trong tbc: R-> hữu thụ; r -> bất thụ đực
 16. B

  BT Quần thể

  1 QT có thành phần KG: 0,36 AABb: 0,48 aabb: 0,16 Aabb a) Nếu các cá thể giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 tì lệ KG Aabb là bao nhiêu? b) Nấu các cá thể tự phối thì ở F2 tỉ lệ KG AAbb là bao nhiêu? Đs: a) 0,33135872 b) 0,0582 Mọi người giúp mk với. Sách có chắc đáp số...
 17. B

  bài tập về di truyền

  quy ước gen: A-t.cao; a-t.thấp; B-h.vàng, b-hạt xanh cây cao,xanh có thể có kg: AAbb,Aabb cây thấp, vàng có kg: aaBB, aaBb => có thể xảy ra các plai sau: P: AAbb x aaBB P: AAbb x aaBb p: Aabb x aaBB P: Aabb x aaBb sơ đồ lai viết ra dài lắm.....
 18. B

  Giải thích giùm em mấy công thức nguyên phân - giảm phân với.

  sau k lần NP liên tiếp cho ra 2^k tb con. trong 2^k tb con này có 2n.2^k NST -> số nst mt cc = 2n.2^k - 2n(đây là số NST có ban đầu của tb mẹ) -> ct đó GP cũng tương tự Hoặc giải thích dựa vào cơ chế NP
 19. B

  Di truyền

  ý bạn là...
Top