Search results

  1. T

    Giúp em tìm thêm tài liệu về tác hại của thức uống có cồn

    1/ Những tác hại của những thức uống có cồn đối với cơ thể ? Em đang làm 1 bài thuyết trình về vấn đề này ! Các bác có tài liệu nào hay hoặc sách nào có liên quan về vấn đề này thì hãy chỉ giúp em với
  2. T

    Cho em xin hỏi về vấn đề cồn trong máu

    1/ Tại sao khi uống rượu nhiều trong mua đông thì lại lạnh hơn ? 2/ Khi lượng cồn đi vào máu thì cơ quan nào được tác động đầu tiên và tiếp đến cái gì ? 3/ Khi lượng cồn có tác động trực tiếp vậy thì nó có tác động gián tiếp ko? Nếu có thì tác động vào đâu ? Hoặc ai có tài liệu nào nói về vấn...
Top