Search results

  1. Nguyen Phan Anh

    Lời khuyên về việc học ???

    Chẳng là mình vừa đậu vào ĐHQT - ĐHQG Tp.HCM, ngành CNSH :cool:. Chương trình mình sắp học đây, ngập ngụa trong Anh Ngữ :cry:. Cũng khá tự tin về khả năng giao tiếp .v.v. :oops: Nhưng mình vẫn cảm thấy lo lo, không biết nó có gây trở ngại gì nhiều cho mình không nữa. :hum: Có ai đã từng trải...
  2. Nguyen Phan Anh

    Các linh vật Olympic Bắc Kinh 2008

    <DD class="post-body last"> Hôm bữa thấy trên TV giới thiệu về các linh vật Olympic Bắc Kinh 2008, không khỏi trầm trò, không nén được xúc động về 1 thông điệp đầy ý nghĩa và hoà bình của người dân Trung Hoa. Hôm nay PhanAnh kiếm được tài liệu này, share cùng mọi người nhé Neu Font khong cho...
Top