Search results

  1. K

    Chủng chuẩn vi sinh vật ATCC - Có chứng chỉ để làm ISO.

    Chào các bạn! Mình có đọc trong nhiều diễn đàn và thấy có một vấn đề về chủng chuẩn nhiều bạn thắc mắc mà chưa có nguồn cung cấp chính xác. Về chủng chuẩn có nhiều mục đích: 1. Các bạn sinh viên hoặc công ty làm về thức ăn chăn nuôi, probiotics...Muốn có nguồn chủng rẻ, lành tính. Các bạn có...
Top