Search results

  1. N

    Du học Úc và vấn đề đi làm thêm!

    Du học Úc và vấn đề đi làm thêm! Tiếp theo chủ đề tiết kiệm chi phí du học Úc tự túc, bài viết này sẽ nói rõ hơn về vấn đề đi làm thêm, về thuế và những cách giảm thiểu chi tiêu hàng ngày dành cho các bạn du học sinh tại Úc. Làm thêm và thuế: Khi du học Úc, việc lưu giữ lại thông tin thu nhập...
Top