Search results

  1. C

    Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

    mình gửi vào email bạn rồi nhé huongcnsh
  2. C

    Cần để lại sách Biology Campbell 9th edition (sách gốc, bản tiếng anh)

    Mình có 2 quyển sách gốc bản tiếng anh muốn để lại cho bạn nào có nhu cầu: 1. Biology Campbell 9th Edition 2. Biology Campbell 1st Canadian Edition Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ email pnqc.0795@gmail.com Cảm ơn các bạn :)
Top