Search results

 1. P

  Kiến thức DL quan trọng mỗi người VN phải có

  Tôi nghĩ bài viết sau đây quan trọng đối với tất cả mọi người Việt Nam. Vì bài dài nên tôi post làm 2 lần. Sau đây là phần I. Giả sử có một người ngoại quốc nói, “Tôi đang nghĩ tới việc du lịch VN, vậy bạn hãy làm ơn giới thiệu cho tôi về đất nước của bạn.” Tôi dám cam đoan có ít nhất 90%...
 2. P

  Những ước mơ kỳ quặc của tôi dành cho "Hà Nội 1000 năm"

  Lễ hội Hà Nội 1000 năm được nói đến gần như mỗi ngày, làm cho tôi cũng nôn nao. Tôi nghĩ góp ý xây dựng tâm huyết thì không bao giờ trễ và lúc nào cũng cần – ngay cả 1, 2 năm sau cũng có giá trị như thường. Dĩ nhiên chúng ta chỉ là người công dân thường, vì vậy ý kiến, suy nghĩ của chúng ta chỉ...
 3. P

  Những ước mơ kỳ quặc của tôi dành cho "Hà Nội 1000 năm"

  Lễ hội Hà Nội 1000 năm được nói đến gần như mỗi ngày, làm cho tôi cũng nôn nao. Tôi nghĩ góp ý xây dựng tâm huyết thì không bao giờ trễ và lúc nào cũng cần – ngay cả 1, 2 năm sau cũng có giá trị như thường. Dĩ nhiên chúng ta chỉ là người công dân thường, vì vậy ý kiến, suy nghĩ của chúng ta...
Top