Search results

  1. P

    Công nghệ sinh học POHE là như thế nào ạ?

    Em mới thi xong kì thi đại học vừa rồi,do thiếu 0.5 điểm nên e bị chuyển xuống khoa công nghệ sinh học pohe, mà khổ nỗi e chả biết cnsh pohe là cái gì? học như thế nào? và sau này thì ra làm gì? Công nghệ sinh học không thì e biết rồi nhưng khổ nỗi thêm chữ pohe nên giờ e hoang mang và hơi lúng...
Top