Search results

  1. thonghoang1195

    TUYỂN GẤP : Nhà nghiên cứu sinh vật phân tử

    TUYỂN GẤP : Nhà nghiên cứu sinh vật phân tử - Học vị thạc sĩ trở lên hoặc đã có 2 năm kinh nghiệm trở lên - Lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu tính hoạt động của tinh trùng động vật và nghiên cứu liên quan đến tế bào gốc - Về công việc: > Nghiên cứu tính hoạt động của tinh trùng động vật > Nghiên...
Top