Search results

 1. N

  Xây dựng chủ đề

  Tôi nghĩ chủ đề: Phương pháp DHSH ở trường phổ thông. Chỉ để bàn luận về PPDHSH, những cái cần thay đổi, những cái cần phát huy cũng như PP mới hay những vấn đề liên qua đến nội dung PPDHSH. Tôi không bao giờ nghĩ đây lại la nơi các bạn nói xấu GV của mình !? Những ai đã đang và sẽ là GV dạy...
 2. N

  Hãy giúp tôi với !?

  Nếu có thể các bạn hãy giúp mình tìm tài liệu nói về con Mối và cách phòng trừ Mối (= TV).Mình tìm không được mà ?mình thì đang rất cần. Cảm ơn nhiều !
 3. N

  Cần thêm mục mới trong diễn đàn !

  Chúng ta mới chỉ bàn luận về Sinh học cơ bản nhưng trong thực tế thì Sinh học và Nông nghiệp không thể tách rời - một hướng phát triển của NN. Vì vậy theo tôi nên có thêm một mục mới trong diễn đàn về: Sinh học trong nông nghiệp.
Top