Search results

 1. Khackhiempk

  hình thành loài mới

  trong đề thi thử của bọn tớ có câu hỏi sau; Phát biểu nào đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới: a, cách li địa lí tất yếu dẫn đến hình thành loài mới. b, quá trình hình thành loài mới có sự tham gia của các nhân tố tiến hóa như: đột biến ,giao phối, CLTN... c,quá trình hình thành đặc...
 2. Khackhiempk

  khái niệm mã di truyền

  cho mình hỏi khái niệm mã di truyền là gì? mình đọc sách thấy có 2 cách định nghĩa sau: 1,mã di truyền là: trình tự các nu trên gen quy định trình tự các axitamin trong chuỗi polipeptit do gen chỉ huy tổng hợp. 2, mã di truyền là: trình tự các bộ ba trên gen quy định trình tự các axitamin trng...
 3. Khackhiempk

  một câu hỏi trắc nghiệm trên hocmai.vn

  ý nghĩa của cơ quan thoái hóa trong tiến hóa: A phản ánh sự tiến hóa đồng quy B.phản ánh ảnh hưởng của môi trường sống C. phản ánh sự tiến hóa phân li D. phản ánh chức phận quy định cấu tạo mình đọc trong sách giáo khoa nâng cao thì ý nghĩa của cơ quan thoái hóa là phản ánh sự tiến hóa đồng quy...
 4. Khackhiempk

  các học thuyết tiến hóa

  cho mình hỏi: đóng góp quan trọng nhất của thuyết tiến hóa của Dacuyn là gì: A. chỉ ra vai trò của cơ chế cách li trong hình thành loài mới. B. đề xuất khái niệm đột biến gen và chỉ rõ tính vô hướng của loại biến dị này. C. giải thích rõ nguồn gốc biến dị trong cá quần thể tự nhiên. D. phát hiện...
 5. Khackhiempk

  phương pháp chọn lọc bậc thang

  mọi người ai biết chi tiết phương pháp chọn lọc bậc thang ở VSV thì chỉ cho mình với. cảm ơn nhiều
Top