Search results

  1. G

    Keo Laminarin va Anginate chiết xuất từ Rong Laminaria

    Các bạn có tài liệu liên quan về vấn đề sản xuất 2 loại keo trên từ Rong Laminaria thì chia sẻ mình với? 2 loại keo đó được ứng dụng thế nào trong cuộc sống... Cảm ơn mọi người nhiều
  2. G

    Ứng dụng VSV trong hệ thống Bể lọc Sinh học

    sap toi bon minh co lam tieu luan ve van de nay. Nhung dang thieu tai lieu tram trong. ban nao co ta lieu lien quan den Ứng dụng VSV trong hệ thống Bể lọc Sinh học thi share cho minh voi. Thank cac ban nhieu (xloi mays minhf bij looix neen honk theer gox tieengs vieetj dduowcj):twisted::twisted:
Top