Search results

 1. firedragon123

  Hoạt động của Dynein và Kinesin trong nguyên phân

  Mình có câu hỏi ở Anaphase, có 3 lực là: + Lực kéo NST về 2 cực TB nhờ protein Dynein và sự tổ chức lại của các đơn vị tubulin của ống vi thể tâm động. + Lực đẩy của 2 ống vi thể cực nhờ sự nối dài dưới tác động của protein Kinesin, tác động làm 2 cực TB cách xa nhau hơn nữa + Lực kéo tác...
 2. firedragon123

  Lý thuyết và bài tập di truyền hay

  Câu 1: Một mARN dài 4080 A, để cho 25 ribôxôm trượt qua. các ribôxôm giữ khỏang cách đều nhau khi trượt trên mARN là 61,2 A ứng với thời gian 0,6 giây. Thời gian để hòan tất quá trình tổng hợp 25 phân tử protêin này là: A/ 40 giây B/ 1000 giây C/ 14,4 giây D/ 54,4 giây Câu 2: Sự hóan vị gen chỉ...
 3. firedragon123

  Thi Tốt nghiệp THPT

  T7 2/6 e thi tốt nghiệp r` mà trong đầu k hề có 1 chữ, do trước h` dồn sức thi DH nhiều quá, không biết có sao không nữa :(, nhờ các a chị thi r` cho e ý kiến với, có nên bỏ ra 3 ngày cuối để ôn TN hay k? hay là vẫn cặm cụi ôn luyện ĐH? E k học chữ nào liệu có rớt k? E được cộng 2đ nghề lọai...
 4. firedragon123

  Lịch sử phát triển sự sống

  Mô tả nào dưới đây về lịch sử phát triển sự sống trên Trái đất là đúng? A/ Trong kỷ Cambri, lượng oxi trên trái đất đã giống như lượng oxi trên trái đất hiện nay và hầu hết các ngành động vật như hiện nay đã xuất hiện ở kỉ này B/ Trong kỉ cambri, lượng oxi = 5% hiện nay và xuất hiện một số ngành...
 5. firedragon123

  Câu hỏi sinh thái hay

  Câu 1: Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là A/ Các lòai có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã cao B/ Các loài có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng của quần xã cao C/ Các lòai có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã thấp D/ Các lòai có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng của quần xã...
 6. firedragon123

  Câu hỏi về ADN, NST hay

  Câu 1: Phân tích các lọai nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ bệnh nhân, người ta thấy như sau: A=22%, G=20%, T=28%, X=30%. Kết luận đúng là? A/ ADN của người bệnh đang nhân đôi B/ ADN của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người C/ ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân bệnh D/ ADN...
 7. firedragon123

  Cho tôi góp ý

  Tôi có sử dụng một nick là firedragon nhưng nay đã bị ban với lí do là spam, cho tôi hỏi là, tôi spam ở chỗ nào, rõ ràng việc ban nick này là bừa bãi và k công khai, tôi yêu cầu được có bằng chứng rõ ràng về việc này
Top