Search results

  1. Annguyen2018

    So sánh biểu hiện gen bằng Realtime PCR sử dụng kết quả định lượng tuyệt đối (absolute quantification)

    Chào anh/chị và các bạn đồng nghiệp. Xin nhờ mọi người tư vấn giúp. Hiện nay mình đang muốn so sánh biểu hiện của 1 gen X giữa vi khuẩn A với vi khuẩn B (cả 2 đều mang gen X) bằng kỹ thuật Realtime PCR sử dụng kết quả định lượng tuyệt đối - absolute quantification (không sử dụng Ralative...
Top