Search results

 1. Silver Dragon

  Hỏi về cách tra cứu điểm thi hsg qg 2010

  Có ai biết cách tra cứu điểm thi không? Chi tui với
 2. Silver Dragon

  Vấn đề về công thức tính hệ số trùng hợp (hoán vị gen)

  Trong đề thi máy tính khu vực năm 2008 câu 6 có một vấn đề, tui có up lên các bạn xem rồi cùng thảo luận
 3. Silver Dragon

  Vấn đề về công thức tính hệ số trùng hợp (hoán vị gen)

  Trong đề thi máy tính khu vực năm 2008 câu 6 có một vấn đề. Tui có gửi kèm các bạn xem rồi thảo luận.
 4. Silver Dragon

  Bài tập QT (di nhập gen và CLTN)

  Bài 1: Quần thể 1: A=0,9 Quần thể 2: A=0,4 Một nhóm cá thể từ Quần thể 2 trong 1 thế hệ nhập cư vào quần thể 1 làm tần số alen A của quần thể 1 còn 0,75. Hãy xác định tỷ lệ số cá thể nhập cư Bài 2: Trong 1 quần thể, tần số kiểu gen được xác định trước và sau khi có chọn lọc như sau: Tần số...
 5. Silver Dragon

  Hỏi về enzim rubisco

  Trong đề thi Quốc Gia năm 2009 có 1 câu là: "Nêu hoạt động của enzim rubisco trong thực vật trong điều kiện có CO2 và thiếu CO2?" Cho hỏi enzim rubisco là viết tắt của enzim gì? Có phải là ribuloz-1,5-diphotphate cacboxil oxigen-ase hay không? Có phải nó có liên quan đến hô hấp sáng ở thực vật...
Top