Search results

  1. Vũ Quốc Việt

    Chứng minh peroxisomes có nguồn gốc từ thuyết nội cộng sinh

    Cho em hỏi là chứng minh peroxisomes có nguồn gốc từ thuyết nội cộng sinh như thế nào ạ?
Top