Search results

  1. M

    2 câu hỏi sinh học nâng cao

    Chà chà, câu 2 bác trả lời vậy k biết có được không, hay cô giáo hỏi sai thật nhỉ ? +_+
  2. M

    2 câu hỏi sinh học nâng cao

    Câu 1: Phân biệt tế bào nhân xơ và tế bào nhân thực Câu 2: Vì sao tế bào hồng cầu và tế bào khác trong cơ thể lại không bị phá vỡ Hix, các bác giúp em nhé. Học 1 đằng thi 1 nẻo. Thanks các bác :thanks:
Top