Search results

  1. T

    Điểm khác nhau giữa liên kết gen, hoán vị gen và định luật phân li độc của Menđen là gì vậy

    mọi người ơi cho mình hỏi, điểm khác nhau giữa liên kết gen, hoán vị gen và định luật phân li độc của Menđen là gì vậy sao mình đọc SGK 12 mãi mà vẫn không biết (nếu có thể mong mọi người viết sơ đồ lai so sánh giúp mình) :please:
Top