Search results

  1. P

    Tuyển dụng Tuyển gấp nhân viên kỹ thuật tham gia dự án thiết bị đo lường - Phân tích (Lương hấp dẫn 6 -16M)

    1. Giới thiệu về nhà tuyển dụng Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) được thành lập với chức năng nhiệm vụ chính là phục vụ các hoạt động nghiệp vụ phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu, xử lý dữ liệu, an ninh bảo mật, rà soát hệ...
Top