Search results

  1. M

    Tuyển sinh viên vào phòng thí nghiệm ung thư

    Chào các bạn, mình là Lê Nguyệt Minh, tốt nghiệp Tiến sĩ ở Singapore-MIT Alliance và Postdoc ở Harvard Medical School. Mình đang gây dựng một phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu cơ chế di căn ung thư ở City University of Hong Kong. Mình đang tuyển nghiên cứu sinh cho năm học tới. Tiêu chuẩn...
Top