Search results

  1. S

    ở việt nam có công ty nào sản xuất về tinh dầu thực vật k ạ?

    Mọi người ơi cho em hỏi, ở việt nam có công ty nào sản xuất về tinh dầu thực vật k ạ? Vì em đang học ngành sinh học, em thích học về cây cối, muốn học chuyên ngành, nhưng em k rõ ở vn có nơi nào tuyển dụng k? Cảm ơn anh chị bạn ạ!!!
Top