Search results

  1. S

    Xin lời khuyên của các bạn :)

    Close :) cámm ơn anh chị :) :D
  2. S

    Em có nên học Công nghệ sinh học? Xin hãy giúp em

    Em xin chào anh chị ạ , CHo em xin được hỏi : Em phân vân ngành y-em rất thích ngành này vì em thích tự nhiên , và cảm thấy có trách nhiệmtt hật nhiều khi cứu người , nhưng ngành này { Nếu học ngành y , em chỉ muốn nghiên cứu , vì có thẻ cứu nhiều ngừoi } khá chán , suốt ngày phải nghiên cứu...
Top