Search results

  1. nguyenphihiep

    Dịch tài liệu chuyên ngành giúp em với ạ. Em đã dịch qua rồi nhưng đọc lại không hiểu xin mọi người giúp đỡ ạ.

    DNA constructs. Standard procedures for the isolation and manipulation of DNA were used as described in Ausubel et al. (1). The pDLG42-CSL1 plasmid (29) served as a template to amplify the E. coli tryptophanase (tnaA) gene using Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Finnzymes). For E. coli...
  2. nguyenphihiep

    bài tập sinh hóa

    làm giúp em câu này với Cho 0,1 M dung dịch acetic acid (pKa =4,76) và natri acetate, hãy mô tả cách mà bạn sẽ pha 1,0 lít dung dịch đệm acetate 0,1 M (với pH = 4).
Top