Search results

 1. R

  Các cấp tổ chức của thế giớ i sống

  Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống vì mọi hoạt động đều diễn ra ở tế bào dù là cơ thể đơn bào hay đa bào. Ngoài ra tế bào còn cấu trúc nên các cơ quan hệ cơ quan và cơ thể nên là cấp tổ chức cơ bản
 2. R

  Giúp em bài tập nguyên phân này với

  Theo dõi quá trình nguyên phân của 3 tb sinh dưỡng A,B,C trên một cơ thể sinh vật người ta thấy số NST đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân của 3 tb A,B,C gấp 11 lần số NST giới tính X trong tế bào C số lần nguyên phân của 3 tế bào là 3. Hãy xác định bộ NST của loài sinh vật nói trên
 3. R

  Vi khuẩn lấy năng lượng từ hớp chất của S, Njto, fe

  Cho em một số tên vi khuẩn lấy năng lượng từ hợp chất của lưu huỳnh, nito và fe. Tác dụng hoặc tác hại của từng loại vi khuẩn! Thanks ạ:please:
 4. R

  Chuyển hóa vật chất và năng lượng

  Tantan ơi có thể nói rỏ hơn về vai trò của phức hệ Gongi như thế nào ko?
 5. R

  Chuyển hóa vật chất và năng lượng

  CHO EM HỎI LÀ NẾU NHƯ TI THỂ VÀ LỤC LẠP CÙNG XUẤT HIỆN THÌ NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC SẢN SINH RA NHIỀU. NHƯNG MÀ Ở ĐỘNG VẬT THÌ HÌNH NHƯ KO CÓ LỤC LẠP? NẾU NHƯ VẬY THÌ ĐỘNG VẬT TỔNG HỢP ÍT ATP HƠN THỰC VẬT PHẢI KHÔNG? AI BIẾT CHO EM XIN CÂU TRẢ LỜI LÊ THÁI NGỌC - 10A1 - TRƯỜNG THPT...
Top